Oferowane usługi

 • Prowadzenie księgowości,
 • Składanie sprawozdania finansowego,
 • Reprezentacja klienta w urzędach państwowych,
 • Przygotowanie sprawozdań i doręczenie do urzędów państwowych,
 • Ewidencja wynagrodzeń,
 • Wystawianie faktur,
 • Zakładanie przedsiębiorstw (ENK, DA, AS),
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw (z ENK na AS, z DA na AS itd., podwyższenie/ obniżenie kapitału zakładowego, zmiana nazwy, zmiana siedziby i in.),
 • Zakładanie holdingów,
 • Fuzja/ podział przedsiębiorstw,
 • Likwidacja przedsiębiorstw,
 • Doradztwo w kwestiach finansowych,
 • Doradztwo w kwestiach prawa pracy.
  Podczas spotkania zostaną omówione wszystkie warunki i ceny związane z rachunkowością.

Autorisert Regnskapsførerselskap

Nova Regnskap AS

Org.nr 918407170