Våre tjenester

 • Regnskap;
 • Årsoppgjør og likningspapirer;
 • Representasjon i offentlige institusjoner;
 • Utarbeidelse av oppgaver og opplysninger som kreves etter lov eller forskrift;
 • Lønnsarbeid;
 • Fakturering;
 • Tjenester for etablering av selskaper (ENK, DA, AS);
 • Omdanning (ENK til AS, DA til AS osv., kapitalforhøyelse /- reduksjon, navnendring, endringer i de opplysningene som er registrert om ditt foretak, osv.);
 • Etablering av holdingselskaper;
 • Sammenslåing (fusjon) eller deling (fisjon) av selskaper;
 • Selskapsavvikling;
 • Økonomisk rådgivning;
 • Rådgivning innenfor de fleste arbeidsrettslige spørsmål;
Ta kontakt med oss et uforpliktende møte om hvordan vi kan hjelpe deg og priser.

Autorisert Regnskapsførerselskap

Nova Regnskap AS

Org.nr 918407170