Regnskap

Vi er et regnskapsbyrå som tilbyr alt fra regnskap og lønn til utfylling av alle offentlige oppgaver. Vi tar ansvar for ditt regnskap, tilbyr hjelp til representasjon i offentlige institusjoner og nettbaserte regnskapstjenester. Foruten at all regnskapsføring er basert på ensartede rutiner, tilpasser vi all regnskapsførsel til kundetype og bransje. Vi har erfaring fra de fleste typer virksomheter og bransjer (bygg og anlegg, handel, tjenestebransje, osv.). Norske foretak med regnskaps- og /eller bokføringsplikt må bl.a. utarbeide og sende inn oppgaver og opplysninger som kreves etter lov til Skatteetaten, NAV, Statistisk sentralbyrå, Brønøysundregisteret, osv. Det å føre sitt eget regnskap er ingen enkel oppgave for den som ikke har kunnskap om norske lover. Vi må likevel nevne at det å føre regnskap selv krever et minimum kunnskap om regnskapsføring og regnskapsregler. Man må passe på forfallsdatoer for både merverdiavgift, skattetrekk osv. Hvis enheten ikke overholder fristen, vil man få et forsinkelsesgebyr, osv. Ved å benytte en regnskapsfører kan du være trygg for at ditt regnskap blir ført ifølge gjeldene lovgivning. En regnskapsfører kan hjelpe deg å fylle ut det som trenges av skjema, oppgaver m. m. du har behov av. Da kan du være trygg på at regnskapet er korrekt og leveres til rett tid – hver eneste gang. Som din regnskapsfører er vi også din økonomiske rådgiver.

Autorisert Regnskapsførerselskap

Nova Regnskap AS

Org.nr 918407170